Koning Twitter?

Kroonprins Willem Alexander hield in februari 2009 een weblog bij over zijn reis naar Antartica op de website http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=28316

In vele digitale media volgde al snel veel positieve reacties. Enkele kritische noten waren er ook, met name over de afwezigheid van een reactiemogelijkheid op het weblog zelf. Ook zochten velen tevergeefs naar het oranje rss-knopje. In de broncode staat wel een verwijzing naar een RSS feed (http://koninklijkhuis.nl/rss/alexander), maar die was niet werkend. ( Na enkele dagen bleek trouwens de feed wel weer te werken)

Eén onderdaan (die anoniem wenst te blijven) waagt het er op en maakt zelf een RSS feed.. Als je in de broncode zoekt naar een terugkerend patroon kan een weblog zoals van Willem-Alexander omgezet worden in een RSS-feed. Dat kan met gratis services zoals http://feedity.com/. Je voegt de link toe aan de RSS reader… et voila. Je blijft op de hoogte van Willem-Alexanders verwikkelingen op de zuidpool.

Opeens viel het kwartje: met de gratis service van Twitterfeed.com kan je deze feeds omzetten naar een Twitteraccount. Want wees eerlijk: wie leest er anno 2009 nog zijn RSS-reader als je ook via Twitter al om de oren wordt geslagen met al het relevante nieuws?

Hij besluit om op www.twitter.com/willemalex de zuidpoolverwikkelingen vast te leggen. In de beschrijving neemt hij op dat deze Twitteraccount wordt gevoed door een rss feed van het blog van Willem-Alexander. Hij besluit niet actief namens dit blog persoonlijk te twitteren – dat grapje heeft ene @balkenende al eens uitgeprobeerd- . Hij houdt het bij het her-distribueren van informatie van www.koninklijkhuis.nl.

Omdat volgens web2.0 gedachtegoed het een schone zaak is om alle goeds met elkaar te delen, besluit hij om via dit account wereldkundig te maken. Allereerst gaat hij de ruim 50 mensen volgen die onze Minister Buitenlandse zaken @MaximeVerhagen ook volgt. Verder enkele invloedrijke twitteraars en journalisten als @2525, @comicbase en anderen. Al snel wordt er over getweet, en er komt een stroom van honderden volgers op gang.

Velen gingen er klapstoots vanuit dat de prins zelf achter het account zat, en stuurden via een @reply of Direct Message vooral positieve woorden terug. Een enkeling vroeg zich af of de RVD erachter zat (http://twitter.com/vjburns/statuses/1184781183 ), of meldde dat twitteren meer is dan alleen verwijzen naar je blog (http://twitter.com/aleene/statuses/1186580888 )
@slijterijmeisje blockt het maar gelijk (http://twitter.com/Slijterijmeisje/statuses/1184641590 ) @2525 twijfelt (http://twitter.com/2525/statuses/1184253896 ) en @comicbase vraagt om een echtheidsstempel (http://twitter.com/comicbase/statuses/1184311231 )

Al met al zijn velen geïnteresseerd in het doen en laten van Willem-Alexander en zijn velen blij dat ze niet daarvoor dagelijks naar de site www.koninklijkhuis.nl hoeven te gaan, maar dat het geaggregeerd naar ze toekomt.

Wet- en regelgeving leek voor Amerkaanse president @BarackObama reden om zijn Blackberry van de hand te doen. Dit bleek uiteindelijk niet nodig. Veel twittert hij overigens niet meer. In Nederland zien we dat door early adaptor Minister @MaximeVerhagen die openheid wel mogelijk is. Wellicht dat dit experiment aanleiding kan zijn om bij de RVD het interactief communiceren weer eens op de agenda van de mahoniehouten vergadertafel komt?

In tussentijd is heeft de RVD wél RSS feeds aan de berichtgeving van de website koninklijkhuis.nl toegevoegd, en worden deze gebruikt als basis voor de twitterfeed.

Verder wordt met behulp van Yahoo Pipes enkele blog en news en video-searches aan elkaar geknoopt, ontdubbelt en gefilterd. Zo weten we ook in één oogopslag wat de online media zoals over Willem Alexander berichten.

Uiteraard zou de onderdaan het prachtig vinden als er door de RVD écht wat leuks gedaan werd met twitter!

Advertenties